Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене:
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
Свързани институции: Взаимно и класно училище, гр. Сопот; Калоферско училище
Свързани лица: Петков, Ботьо;учител
Персоналия
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
Свързани институции: Министерство на народното просвещение; Взаимно и класно училище, гр. Сопот
Свързани лица: Вазова, Съба;майка; Вазов, Минчо;баща
Държател: НЛМ - Къща музей Иван Вазов
Биографични данни: Академик Иван Вазов е български поет, писател, драматург и народен будител, наричан често "патриарх на българската литература". Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897 г. до 30 януа.....[за повече вижте в Детайли]
Творчество: Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България......[за повече вижте в Детайли]
Подзаглавни данни: За стихотворението "Селска хроника''
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Брой: 1
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Сборник есета и разкази
Година на издаване: 2002
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000008
Периодично издание
Подзаглавни данни: Месечен илюстрован вестник за деца и юноши
Начална година: 1927
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Персоналия
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Свързани институции: Морско машинно училище - Варна
Свързани лица: Вапцарова, Елена Везюва;майка; Вапцаров, Йонко Николов;баща; Вапцаров, Борис Йонков;брат; Вапцарова, Бойка;съпруга
Държател: Институт за литература при БАН
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: машинопис
Година на издаване: 1953
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: ученическа
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: оригинал
Година на издаване: 1926
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):