Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Поднасяне на народното дарение
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай тържеството за Иван Вазов
Източник: Литературен час
Година на издаване: 1935
Брой: 9 (278)
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Литературен час
Година на издаване: 1935
Брой: 10 (279)
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: 1 февруари
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1921
Брой: 39
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Иван Вазов 1850 - 1920 г. Къса биография
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Детска забава
Година на издаване: 1942
Брой: 23
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Народна подписка
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Картинна галерия
Година на издаване: 1942
Брой: 7,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Подготовка на тържествата
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Тържествата в София : Вечеря : Изложба : Вечеря в двореца
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Починал на 22 септември 1921 г : [Портрет]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1921
Брой: 8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Биографичен очерк]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1921
Брой: 8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Юбилей]
Източник: Детска радост
Година на издаване: 1920
Брой: 9
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Звездица
Година на издаване: 1895
Брой: 8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай 15 години от смъртта на Ив. Вазов : [Биографичен очерк]
Източник: Детска радост
Година на издаване: 1936
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Почин и подготовка на юбилея
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографичен очерк]
Източник: Детски свят
Година на издаване: 1921
Брой: 8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1924
Брой: 7,8
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай 10 години от смъртта му
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1931
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Славейче
Година на издаване: 1936
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Бигорафични бележки]
Източник: Здравец
Година на издаване: 1936
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Спомен за поета] : По случай четири години от смъртта му : [Литературно-биографичен очерк]
Източник: Венец
Година на издаване: 1925
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Спомени за Иван Вазов
Източник: Венец
Година на издаване: 1926
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Спомени]
Източник: Венец
Година на издаване: 1929
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Десет години от смъртта му
Източник: Поточе
Година на издаване: 1931
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографичен очерк]
Източник: Детски свят
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Биография
Източник: Българче
Година на издаване: 1917
Брой: 2-3
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: 1850 - 1921 : [Биографични бележки]
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1939
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Кратки литературни бележки - за юноши
Източник: Картинна галерия за деца и юноши
Година на издаване: 1913
Брой: 3
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Кратки бележки по случай седемдесет годишния му юбилей
Източник: Картинна галерия за юноши
Година на издаване: 1920
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Картинна галерия
Година на издаване: 1938
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографичен очерк]
Източник: Картинна галерия
Година на издаване: 1940
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: По случай десет години от смъртта му : [Литературно-биографичен очерк]
Източник: Венец
Година на издаване: 1931
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Биографичен очерк]
Източник: Родна нива
Година на издаване: 1929
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Въздържателче
Година на издаване: 1941
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Трезво дете
Година на издаване: 1931
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Весела дружина
Година на издаване: 1941
Брой: 3
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Статия]
Източник: Весела дружина
Година на издаване: 1943
Брой: 4
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1971
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Майска китка
Година на издаване: 1904
Брой: 7
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Адресат: Борис ІІІ
Година на издаване: 1920
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1920
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Иван Вазов
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1921
Фонд: Иван Вазов
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: [Статия]
Източник: Млечен път
Година на издаване: 1924
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Речи : Реч, произнесена на 24 октомври 1920 г. в Народния Театър от министра на Народното Просвещение г. Стоян Омарчевски
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Поточе
Година на издаване: 1928
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Тържествата в Пловдив
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Източник: Вазов лист. 120 години от рождението на Иван Вазов
Година на издаване: 1970
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Празникът в чужбина
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: Певецът на целокупна България : [Биографичен очерк]
Източник: Орле
Година на издаване: 1941
Брой: 3
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Юбилейните тържества в Пловдив
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Адреси
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Творчеството на Ив. Вазов : Стихотворения : Белетристика : Драми
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Вазов като обществен деец
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Реч, произнесена от отец Прива, директор на Френския Колеж, на банкета във Военния клуб : Реч, произнесена от народния поет на банкета във Военния клуб
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Писма : Наши : Чужди
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Телеграми : Чужди : Бележка от редакцията
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Празникът в провинцията
Източник: Съвременна илюстрация
Година на издаване: 1921
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека