Институт за литература – БАН:
София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. VІІ-VІІІ
Дигитален център – ет. ІХ
Тел. 02/9792990; 0879495700
E-mail: director@ilit.bas.bg
http://ilit.bas.bg/bg


Национален литературен музей:
Дирекция
София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 138
Тел. 02/9873414
E-mail: nlmuseum@abv.bg
http://nlmuseum.bg


Столична библиотека:
София, пл. „Славейков“ № 4
Тел. 02/8015 803; 02/986 2169
E-mail: libsofdir@libsofia.bg
http://www.libsofia.bg


Програма БГ 08:
info@Culture-EEA-BG.org
http://culture-eea-bg.org/bg