Персоналия
 
Части от колекцията:
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Вапцаров, Никола Йонков
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН