Персоналия
 
Части от колекцията:
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
 
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
Свързани институции: Взаимно и класно училище, гр. Сопот; Калоферско училище
Свързани лица: Петков, Ботьо;учител