Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Колекция: Елин Пелин
Фонд: Елин Пелин