Части от колекцията:
 
Източник: Демократически преглед
Година на издаване: 1912
Брой: 4
Фонд: Елин Пелин
Държател: Национален литературен музей
 

Подзаглавни данни: [Спомени]
Източник: Детска радост
Година на издаване: 1938
Брой: 4
Фонд: Елин Пелин
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Здравец
Година на издаване: 1922
Брой: 6
Фонд: Елин Пелин
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Разказ]
Източник: Слънчо
Година на издаване: 1938
Брой: 3
Фонд: Елин Пелин
Държател: Столична библиотека