Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Vazov, Ivan$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Персоналия
Колекция: Вазов, Иван
Фонд: Иван Вазов
Свързани институции: Министерство на народното просвещение; Взаимно и класно училище, гр. Сопот
Свързани лица: Вазова, Съба;майка; Вазов, Минчо;баща
Държател: НЛМ - Къща музей Иван Вазов
Биографични данни: Академик Иван Вазов е български поет, писател, драматург и народен будител, наричан често "патриарх на българската литература". Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897 г. до 30 януа.....[за повече вижте в Детайли]
Творчество: Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България......[за повече вижте в Детайли]
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):