(Брой резултати: 136)
1 2 3 4  6 7
Антон Попов и Кирил Николов в кафене "Средец", 1940-41 г. (1)
Антон Попов и Кирил Николов на път за Витоша, 1940-41 г. (1)
Антон Попов на Витоша (1)
Антон Попов на Витоша, 1940-41 г. (1)
Антон Попов с Росица Босева и др. в ресторант (19 декември 1941 г.) (1)
Антон Попов(в центъра на последната редица, с фуражка) като ученик в гимназията в Петрич, с група съученици на екскурзия (вероятно в Плевен) (1)
Антон Попов, Стоян Сотиров и Бойка Вапцарова (1939 г.) (1)
Антон Страшимиров - портретна снимка 6 (1)
Антон Страшимиров - портрет, 1920 г. (1)
Антон Страшимиров - портретна снимка 2 (1)
1 2 3 4  6 7