Антон Попов с Коста Веселинов (крайния вдясно), до него Кирил Николов, до него Л. П. – в София, 1939 г.

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Антон Попов с Коста Веселинов (крайния вдясно), до него Кирил Николов, до него Л. П. – в София, 1939 г.