Виж дигитално копие
 
Част от колекции:
 
Колекция: Смирненски, Христо
Фонд: Христо Смирненски