Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Месечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Подзаглавни данни: Онагледена със заклинания, примери от знахарството, случки и разкази
Година на издаване: 2008
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000274
 
Подзаглавни данни: Меесечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Подзаглавни данни: Месечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Подзаглавни данни: Сборник материали от семинари 1992-1994, София
Година на издаване: 1994
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005884
 
Подзаглавни данни: Месечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Година на издаване: 1996
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005903
Книга
 
Подзаглавни данни: Празници и обичаи на българи, арменци, руси старообредци, турци и цигани/ рома
Година на издаване: 2009
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000289
Книга
 
Година на издаване: 2007
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000288
Книга
 
Подзаглавни данни: Сборник
Година на издаване: 2005
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000287
Книга
 
Подзаглавни данни: цигански работи
Година на издаване: 2003
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0000281
Книга
 
Година на издаване: 2002
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000279
Книга
 
Година на издаване: 2002
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000276
 
Подзаглавни данни: Сборник Т. 1
Година на издаване: 1999
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0000275
 
Подзаглавни данни: Месечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
 
Подзаглавни данни: Бит, душевност, култура. Т. 2.
Година на издаване: 2006
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005963
 
Година на издаване: 2001
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005991
 
Година на издаване: 2000
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005990
 
Година на издаване: 1997
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005989
 
Година на издаване: 1996
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005988
 
Година на издаване: 2006
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005987
 
Подзаглавни данни: Месечно издание на ромите
Начална година: 1995
Фонд: Ромска култура
Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Книга
 

Подзаглавни данни: Сборник с образци на фолклор на ромите от долината на р. Струма
Година на издаване: 2015
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005970
 
Подзаглавни данни: Курс лекции
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005992
Книга
 
Подзаглавни данни: Бит, душевност, култура. Т. 1
Година на издаване: 2006
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005948
Книга
 
Година на издаване: 2005
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005947
Книга
 
Подзаглавни данни: Интердисциплинарна антология
Година на издаване: 2003
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005946
Книга
 
Подзаглавни данни: Български, арменски, еврейски, мюсюлмански, цигански
Година на издаване: 2003
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005945
 
Подзаглавни данни: Циганският род през вековете до нащи дни
Година на издаване: 2001
Фонд: Ромска култура
Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово
ID: BG08L0005944
Книга
 
Подзаглавни данни: Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989 г.
Година на издаване: 2000
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005942
Книга
 
Подзаглавни данни: Доклади от теренно изследване, 16-22 юли 2003 г.
Година на издаване: 2004
Фонд: Ромска култура
ID: BG08L0005972