Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: портретна снимка
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: портретна снимка
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Ксерокопие на снимка
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Къща музей "Асен Разцветников" - Драганово
 
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Къща музей "Асен Разцветников" - Драганово
 
Година на издаване: 1904
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Къща музей "Асен Разцветников" - Драганово
 
Подзаглавни данни: Портретна снимка
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Къща музей "Асен Разцветников" - Драганово
 
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Къща музей "Асен Разцветников" - Драганово
 
Година на издаване: 1918-1939
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Държавна агенция "Архиви" - Централен държавен архив
 
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Държавна агенция "Архиви" - Централен държавен архив