Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1943
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006690
 
Година на издаване: 1925
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006689
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006688
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006687
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006686