Части от колекцията:
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: 20-те години на XX век
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: фотография
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: фотография с автограф от 1936 г.
Година на издаване: 1936
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: фотография
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: фотография
Фонд: Фани Попова-Мутафова
Държател: Национален литературен музей