Части от колекцията:
 
Колекция: Елин Пелин
Фонд: Елин Пелин
 
Колекция: Елин Пелин
Фонд: Елин Пелин
 
Колекция: Елин Пелин
Фонд: Елин Пелин