Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Елисавета Багряна
Държател: Личен архив на Елисавета Шапкарева