Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Ръкопис
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: [Очерк]
Източник: Въздържателче
Година на издаване: 1939
Брой: 2
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Портрет]
Източник: Детска радост
Година на издаване: 1937
Брой: 8
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Столична библиотека