Части от колекцията:
 
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1940
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Институт за литература при БАН