Части от колекцията:
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1920
Брой: 6
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1925
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1926
Брой: 6
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Венец
Година на издаване: 1928
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Венец
Година на издаване: 1928
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Венец
Година на издаване: 1928
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Младежки червен кръст
Година на издаване: 1922
Брой: 2
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1920
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Рецензия от Николай Лилиев
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Родна нива
Година на издаване: 1928
Брой: 1
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Песен]
Източник: Сладкодумче
Година на издаване: 1933
Брой: 6
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Звездица
Година на издаване: 1930
Брой: 5
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Стихотворение]
Източник: Светулка
Година на издаване: 1919
Брой: 4
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Столична библиотека