Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Национален литературен музей