Части от колекцията:
 
Адресат: Алексиев, Райко
Година на издаване: 1917
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Колекция: Смирненски, Христо
Фонд: Христо Смирненски
 
Колекция: Смирненски, Христо
Фонд: Христо Смирненски
 
Колекция: Смирненски, Христо
Фонд: Христо Смирненски