Части от колекцията:
 

Година на издаване: 1913
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Скица
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН