Части от колекцията:
 

Подзаглавни данни: Хумореска
Източник: Венец
Година на издаване: 1926
Брой: 6
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Разказ]
Източник: Поточе
Година на издаване: 1928
Брой: 7
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: [Разказ]
Източник: За нашето дете
Година на издаване: 1937
Брой: 3
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Столична библиотека
 

Източник: И. Вазов. Двадесет и пет години от смъртта му
Година на издаване: 1948
Брой: 1
Фонд: Иван Вазов
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: лична библиотека на Асен Разцветников
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1882
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1895
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1895
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: [Разказ]
Източник: Славейче
Година на издаване: 1937
Брой: 4,5
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Столична библиотека
 
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1895
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Студия по чужд мотив
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Из живота в България през време на робството
Година на издаване: 1910
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Драматическа оперета в 3 действия из живота в България през време на робството
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН