Части от колекцията:
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Стихотворения
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006562
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Документ
Година на издаване: 1937
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Биографический очерк
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006568
 
Година на издаване: 1928
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006569
 
Колекция: Димов, Димитър
Фонд: Димитър Димов
 
Подзаглавни данни: Ужасният опит. Драма в две действия
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Част 2
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Спомени
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Година на издаване: 1904
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0007793
Книга
 
Година на издаване: 1928
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0006571