Части от колекцията:
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1956
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект.
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект.
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1964
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1930
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект.
Година на издаване: 1925
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1965
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1951
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: Триизмерен обект
Година на издаване: 1965
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей