Части от колекцията:
 
Година на издаване: 1914
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Адресат: Хуан Сунага
Година на издаване: 1943
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Адресат: Веса Генева
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Адресат: Димитър Димов
Година на издаване: 1965
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей
 
Адресат: Димитър Димов
Година на издаване: 1964
Фонд: Димитър Димов
Държател: Национален литературен музей