Части от колекцията:
 
Колекция: Димов, Димитър
Фонд: Димитър Димов
 
Колекция: Димов, Димитър
Фонд: Димитър Димов
 
Колекция: Димов, Димитър
Фонд: Димитър Димов