Части от колекцията:
 

Източник: Хр. Смирненски. По случай 50-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта му. 1898-1923-1948
Година на издаване: 1948
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1924
Брой: 148
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Биографични бележки
Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1924
Брой: 148
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Подзаглавни данни: По случай годишнината от смъртта на поета
Източник: Литературен час
Година на издаване: 1935
Брой: 11 (280)
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Христо Смирненски. Възпоменателен лист
Година на издаване: 1946
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: [Биографични бележки]
Източник: Славейче
Година на издаване: 1939
Брой: 10
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 

Източник: Хр. Смирненски. По случай 50-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта му. 1898-1923-1948
Година на издаване: 1948
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека
 
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1915
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1918
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1918
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1920
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1923
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1923
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Хр. Смирненски. По случай 50-годишнината от рождението и 25-годишнината от смъртта му. 1898-1923-1948
Година на издаване: 1848
Фонд: Христо Смирненски
Държател: Столична библиотека