Антон Попов (първия на масата) с войници в Беломорието, 1941 г.

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Антон Попов (първия на масата) с войници в Беломорието, 1941 г.