Антон Попов (вляво, облегнат на арката), с. Сарът, 1936-37 г.

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Антон Попов (вляво, облегнат на арката), с. Сарът, 1936-37 г.