Страница от Софрониевия препис на "История славяноболгарская" на Паисий Хилендарски

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Страница от Софрониевия препис на "История славяноболгарская" на Паисий Хилендарски