Дописка от Русе с дата 28. Х. 1978

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Дописка от Русе с дата 28. Х. 1978