Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=1978$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Статии
Подзаглавни данни: [Сведение за назначаването на първите чиновници, между които е споменат Ив. Вазов]
Източник: Българан
Година на издаване: 1978
Брой: 102
Фонд: Иван Вазов
Година на издаване: 1978
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):