Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=1886$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Година на издаване: 1886
Фонд: Пенчо Петков Славейков
Държател: НЛМ - Къща музей Петко и Пенчо Славейкови
Статии
Подзаглавни данни: Полемика
Източник: Напред
Година на издаване: 1886
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Статии
Подзаглавни данни: Рецензия
Източник: Янтра
Година на издаване: 1886
Брой: 4
Фонд: Иван Вазов
Статии
Източник: Мисъл
Година на издаване: 1886
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Статии
Източник: Мисъл
Година на издаване: 1886
Брой: 3
Фонд: Иван Вазов
Статии
Източник: Мисъл
Година на издаване: 1886
Брой: 4
Фонд: Иван Вазов
Статии
Източник: Мисъл
Година на издаване: 1886
Брой: 9
Фонд: Иван Вазов
Статии
Подзаглавни данни: Стихотворение. Рецензия
Източник: Независимост
Година на издаване: 1886
Брой: 5-6
Фонд: Иван Вазов
Подзаглавни данни: лична библиотека на Николай Лилиев
Година на издаване: 1886
Фонд: Николай Лилиев
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0004141
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):