Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Заглавие"=Jwan Vasow. Skizzen aus dem bulgarischen Residenzleben, autorisierte Ubersetzung von L. J. Popow. Leipzig 1896.
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Статии
Източник: Български преглед
Година на издаване: 1897
Брой: 2
Фонд: Иван Вазов
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):