(Брой резултати: 132)
1 2 3  5 6 7
Никола Вапцаров с група работници (4)
Никола Вапцаров с група съученици в библиотеката (1)
Никола Вапцаров с двама свои съученици от Морското училище (3)
Никола Вапцаров с още двама (1)
Никола Вапцаров с приятел на село (1)
Никола Вапцаров с приятели (2)
Никола Вапцаров сред природата със съученици от Морското машинно училище (1)
Никола Вапцаров със съученици от Морското машинно училище (4)
Никола Вапцаров със съученици от Морското училище с бяло куче в средата (2)
Никола Вапцаров-портретна снимка (1)
1 2 3  5 6 7