(Брой резултати: 62)
1  3 4
Бойка Вапцарова из града с бял тоалет и шапка с периферия (1)
Бойка Вапцарова из София (1)
Бойка Вапцарова на Пирин (1)
Бойка Вапцарова навън с други близки (1)
Бойка Вапцарова портретна снимка 3 (1)
Бойка Вапцарова с бяла барета и бяло агънце в ръце (1)
Бойка Вапцарова с Никола Вапцаров на паметник с група съученици (1)
Бойка Вапцарова с още три момичета в парка (1)
Бойка Вапцарова седнала на поляна с бяла барета (2)
Бойка Вапцарова-портретна снимка (1)
1  3 4