Части от колекцията:
 
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1947
Брой: 1
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: лична библиотека на Асен Разцветников
Година на издаване: 1934
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: лична библиотека на Асен Разцветников
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Институт за литература при БАН
 
Източник: Българска сбирка
Година на издаване: 1912
Брой: 2
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 

Източник: Искра
Година на издаване: 1912
Брой: 8
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Източник: Демократически преглед
Година на издаване: 1912-1913
Брой: 9-10
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Източник: Демократически преглед
Година на издаване: 1914
Брой: 8-9
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 

Източник: Развигор. Литературен лист
Година на издаване: 1924
Брой: 156
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Столична библиотека
Статии
 

Източник: Философски преглед
Година на издаване: 1939
Брой: 5
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 

Подзаглавни данни: Човекът и творецът
Година на издаване: 1940
Фонд: Асен Разцветников
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0008174
 
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1947
Брой: 3-4
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1947
Брой: 2
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1951
Брой: 2
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
 
Подзаглавни данни: По случай 60 г. от първата стихосбирка на П. К. Яворов и 50 г. от първата му драма " В полите на Витоша"
Източник: Език и литература
Година на издаване: 1962
Брой: 1
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей
Книга
 
Година на издаване: 2002
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0007956
 
Година на издаване: 2009
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0007973
 

Година на издаване: 2002
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Институт за литература при БАН
ID: BG08L0008035
 
Подзаглавни данни: Литературно-психологическо съпоставяне
Източник: Философски преглед
Година на издаване: 1936
Брой: 2
Фонд: Пейо Крачолов Яворов
Държател: Национален литературен музей