Части от колекцията:
 
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Райна Вапцарова
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Райна Вапцарова
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Райна Вапцарова
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Райна Вапцарова
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Иван Вапцаров
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Иван Вапцаров
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Иван Вапцаров
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Иван Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 

Подзаглавни данни: Из едно писмо до сестрата на поета - 24. X. 32 г. Кочериново
Източник: Никола Йонков Вапцаров. 5 години от героичната му смърт
Година на издаване: 1947
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Столична библиотека
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1935
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1940
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1933
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Бойка Вапцарова
Година на издаване: 1932-1933
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Керана Рупова
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Керана Рупова
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Бойка Вапцарова
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1934
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: 32
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1931
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Йонко Вапцаров
Година на издаване: 1930
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН
 
Подзаглавни данни: Оригинал
Адресат: Елена Вапцарова
Година на издаване: 1932
Фонд: Никола Вапцаров
Държател: Институт за литература при БАН