Части от колекцията:
 
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1939
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 
Година на издаване: 1882
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Институт за литература при БАН
 

Източник: Слънце
Година на издаване: 1921
Брой: 2
Фонд: Михалаки Георгиев
Държател: Столична библиотека