Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=1864$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Година на издаване: 1864
Фонд: Петко Рачов Славейков
Държател: Национален литературен музей
Подзаглавни данни: Литография, отпечатана във Виена (1864)
Година на издаване: 1864
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: Икона от Анастас Кърклисийски от Музея за възрожденско изкуство - гр. Варна (1864)
Година на издаване: 1864
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: Стенопис (1864)
Година на издаване: 1864
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: Детайли от иконата на Анастас Кърклисийски "Св. св. Кирил и Методий" с житийни сцени (1864)
Година на издаване: 1864
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
Подзаглавни данни: Стенопис от Араповския манастир (1864)
Година на издаване: 1864
Фонд: Фотоархив на ИЛ-БАН
Държател: Институт за литература при БАН
Книга
Година на издаване: 1864
Фонд: Петко Рачов Славейков
Държател: Национален литературен музей
ID: BG08L0008810
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):