«а€вка за търсене:
≈зик:
“ип:
¬ключващи дигитален обект:
–езултати на страница:
«а€вка за търсене:
–езултати от търсенето: ()
—траници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в б€лото поле и натиснете Enter):
 олекци€: ¬азов, »ван
‘онд: »ван ¬азов
—вързани институции: ¬заимно и класно училище, гр. —опот;  алоферско училище
—вързани лица: ѕетков, Ѕотьо;учител
ѕерсонали€
 олекци€: ¬азов, »ван
‘онд: »ван ¬азов
—вързани институции: ћинистерство на народното просвещение; ¬заимно и класно училище, гр. —опот
—вързани лица: ¬азова, —ъба;майка; ¬азов, ћинчо;баща
ƒържател: ЌЋћ -  ъща музей »ван ¬азов
Ѕиографични данни: јкадемик »ван ¬азов е български поет, писател, драматург и народен будител, наричан често "патриарх на българската литература". »ван ¬азов е академик на Ѕългарската академи€ на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897 г. до 30 €нуа.....[за повече вижте в ƒетайли]
“ворчество: “ворчеството на ¬азов е отражение на две исторически епохи Ц ¬ъзраждането и следосвобожденска Ѕългари€......[за повече вижте в ƒетайли]
ѕодзаглавни данни: «а стихотворението "—елска хроника''
»зточник: Ќикола …онков ¬апцаров. 5 години от героичната му смърт
√одина на издаване: 1947
Ѕрой: 1
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: —толична библиотека
ѕодзаглавни данни: —борник есета и разкази
√одина на издаване: 2002
‘онд: –омска култура
ƒържател: –егионална библиотека "јприлов-ѕалаузов" - √аброво
ID: BG08L0000008
ѕериодично издание
ѕодзаглавни данни: ћесечен илюстрован вестник за деца и юноши
Ќачална година: 1927
√одина на спиране: 1943
‘онд: ѕериодичен печат
ƒържател: —толична библиотека
ѕерсонали€
 олекци€: ¬апцаров, Ќикола …онков
‘онд: Ќикола ¬апцаров
—вързани институции: ћорско машинно училище - ¬арна
—вързани лица: ¬апцарова, ≈лена ¬езюва;майка; ¬апцаров, …онко Ќиколов;баща; ¬апцаров, Ѕорис …онков;брат; ¬апцарова, Ѕойка;съпруга
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
 олекци€: ¬апцаров, Ќикола …онков
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
ѕодзаглавни данни: машинопис
√одина на издаване: 1953
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
ѕодзаглавни данни: ученическа
√одина на издаване: 1926
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
ѕодзаглавни данни: оригинал
√одина на издаване: 1926
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
 олекци€: ¬апцаров, Ќикола …онков
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
 олекци€: ¬апцаров, Ќикола …онков
‘онд: Ќикола ¬апцаров
ƒържател: »нститут за литература при ЅјЌ
—траници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в б€лото поле и натиснете Enter):